منوي اصلي وب سایت
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو کلینیک بازاریابی
مطالب تازه
گزارش فعالیت های چند وقت اخیر تیم مشاوره آموزش و تحقیق خویه آموزش در محل توسط گروه تخصصی G.MAS معرفی گروه تخصصی g.mas کلینیک بازاریابی آماده درج مطالب مقالات ونوشته های شما در وب سایت می باشد کلینیک بازاریابی کارگاه های آموزشی کلینیک بازاریابی مشاور بازاریابی دکتری بازاریابی success in marketing بازاریابی شبکه ای دوره های آموزشی مشتری مداری بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری بازاریابی مدرن کتاب های بازاریابی بازاریابی خلاق تبلیغات خلاق بازاریابی چریکی پارتیزانی مهندس تبلیغات بازاریابی مدرن تبلیغات مدرن سرفصل دوره آموزشی کاربردی
آرشيو کلینیک بازاریابی
تیر ۱۳۹۳ مرداد ۱۳۹۲ خرداد ۱۳۹۲ بهمن ۱۳۹۱ دی ۱۳۹۰ شهریور ۱۳۹۰ مرداد ۱۳۹۰ آر.اس.اس کلینیک بازاریابی

کلینیک بازاریابی

کلینیک بازاریابی ایران - آموزش مشاوره تحقیق اجرا- منشور بازاریابی ایران - باشگاه
سرفصل  دوره و کارگاه آموزشي کاربردي
بازارياب و وزيتور حرفه اي
مدرس: علي خويه
www.khooyeh.com
سخنران و مدرس دانشگاه
مولف و مترجم 6عنوان کتاب در زمينه هاي بازاريابي تبليغات فروش و خلاقيت
با سالها تجربه اجراي در زمينه ها مختلف بازاريابي تبليغات فروش و مديريت
عضو انجمن هاي ملي و بين المللي
مهمان برنامه هاي صدا و سيما


حوزه آموزشي محتواي آموزشي
ارتقاي اطلاعات و دانش کاربردي - مفهوم ويزيتوري و جايگاه آن در بازاريابي
- مقايسه ويزيتور بازارياب فروشنده و ...
- اصول طرح ريزي و بهبود روش كار ويزيتور
- اصول ويزيتوري
- اصول و روشهاي توانمندسازي ويزيتور
ارتقاي بينش - مديريت تغيير
- مديريت استرس
- تفکر خلاق و سيستمي
- مهندسي فکر و مثبت انديشي
ارتقاي مهارت - مهارتهاي ويزيتوري و سرپرستي فروش حرفه اي
- مهارتهاي انگيزه در ويزيتورها و روش هاي آن
- روش بهينه تفويض اختيار و اصول آن
- مهارتهاي ايجاد هماهنگي در وزيتورها
- مهارتهاي نظارت و کنترل موثر
- مهارت مديريت زمان در ويزيتوري وبازاريابي
- مهارت ارائه مؤثر مطالب
- مهارت هاي رفتاري
- زبان بدن
- مهارت تعامل با زيردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)
- مهارت تعامل با مديران مافوق (گزارش دهي، دستورپذيري، ارائه ايده، نظر و پيشنهاد)
ارتقاي فن و تکنيک هاي کاربردي - برقراري تماس با مشتريان و راههاي ايجاد آن
-        فرآيند خاتمه فروش و ويزيت
-        انواع سوالات در فروش وتکنيک هاي سوال کردن از مشتري
-        مديريت اعتراضات مشتريان
-        نکات مهم براي جذب مشتري
- مديريت ارتباط با مشتري (CRM
- 10 نقطه كور فروش و ويزيت
- 10 اشتباه فروش  و ويزيت
- 10 تكنيك خلاق جذب مشتريان
- دام ها و کابوس هاي فروشندگان و ويزيتورها
- تکنيک هاي ويزيت تلفني
- دريافت و پرداخت چک پول و شيوه بستن قرارداد
- پيگيري ويزيت
- جلوگيري از حيله گري هاي فروش و ويزيت


 کارگاه آموزشی اجرایی و کاربردی مدیریت و  سرپرستی اثربخش

مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com      www.gmas.ir

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

سرپرستی اثربخش

 

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

-    مفهوم مدیریت

-    مفهوم سرپرست و سرپرستي و جايگاه آن در مديريت

-    مقایسه رهبر، مدیر و سرپرست و نقشهای رهبری و مدیریتی در سرپرستی اثربخش

-    حيطه نظارت (سرپرستي) و روش هاي تعيين آن

-    اختیار و مسئولیت در سرپرستی اثربخش

-    اصول طرح ريزي و بهبود روش كار

-    اصول مربی گری و نقش آن در سرپرستی اثربخش

-    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

ارتقای بینش

-    مدیریت تغییر

-    مدیریت استرس

-    تفکر خلاق و سیستمی

-    مهندسی فکر و مثبت اندیشی

ارتقای مهارت

-    مهارتهای سرپرستي کارکنان حرفه اي

-    مهارتهای انگيزه در کارکنان و روش هاي آن

-    روش بهینه تفويض اختيار و اصول آن

-    مهارتهای ايجاد هماهنگي در زیردستان

-    مهارتهای نظارت و کنترل موثر

-    مهارت مديريت زمان در سرپرستی اثربخش

-    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی

-    مهارت ارائه مؤثر مطالب

-    مهارت های رفتاری برای سرپرستان

-    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

-    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

سمینار تخصصی

مهندسی بازار و بازاریابی خلاق در صنعت توریسم و گردشگری

سخنرانان و ارایه کنندگان: دکتر احمد روستا و مهندس علی خویه

سرفصل های سمینار مهندسی بازار و بازاریابی خلاق در صنعت توریسم و گردشگری

1-   اهمیت و ضرورت مهندسی بازار در صنعت توریسم

2-   اصول بازاریابی توریسم و گردشگری

3-   مهندسی بازار و جذب توریسم

4-   مهندسی بازار در آژانس های هواپیمایی، خدمات مسافرتی، صنعت هتلداری و صنایع وابسته به توریسم و گردشگری

5-   ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنایع وابسته توریسم

6-   تکنیکهای جذب توریسم و گردشگری

7-   مهندسی رسانه در صنعت توریسم

8-   ارتباطات خلاق در صنعت توریسم

9-   عناصر مهم کلیدی در مهندسی بازار

10-                      منابع بازاریابی خلاق

11-                      تکنیک ها و تاکتیک های ارایه خدمات خلاقانه به گردشگران

12-                      سیستم ها و روشهای مشتری مداری و مشتری گرایی در صنعت توریسم

13-                      بازارسازی خلاق و تکنیک های آن در صنعت توریسم

14-                      بازارداری خلاق درصنعت توریسم

15-                      بازارگرمی خلاق و تکنیک های آن در صنعت توریسم گردشگری

16-                      PST در بازار گردشگری

17-                      تکنیک های بازاریابی و فروش خلاق در صنایع وابسته با توریسم و گردشگری

18-                      تبلیغات خلاق در صنعت توریسم و گردشگری

19-                      مطالعه رفتار گردشگران و شیوه های خلاقانه جذب گردشگران

20-                      استراتژی های بازاریابی و تبلیغات در صنعت گردشگری و توریسم

21-                      تکنیک های تبلیغات مدرن در صنعت توریسم وگردشگری

22-                      بازاریابی الکترونیکی در توریسم

23-                      چگونگی استفاده از برخی از سیستم های 5s, kaizen,poka youka, 6sigma و ... در صنعت توریسم وگردشگری

24-                      کارگاه کارگروهی مهندسی بازار و بازاریابی خلاق در صنایع گردشگری وتوریسم

25-                       

 


سرفصل های ارایه مطالب تکنیک های بازاریابی خلاق و تبلیغات خلاق

سرفصل های ارایه مطالب تکنیک های بازاریابی خلاق و تبلیغات خلاق

ارایه دهنده : مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

khooyehali@yahoo.com

مولف کتاب تاکتیک ها و تکنیک های بازاریابی  تبلیغات

مولف 5 عنوان کتاب در زمینه بازاریابی، فروش ارتباطات و تبلیغات

مشاور محقق مجری امور تبلیغات و بازاریابی و مدرس دانشگاه

 

 

1-      اهمیت و ضرورت بازاریابی خلاق در جهان امروز

2-      تعریف و مفاهیم بازاریابی خلاق

3-      اصول خلاقیت در بازاریابی

4-      منشور بازاریابی خلاق

5-      تکنیک های بازاریابی خلاق معمولی (اندازه طرح بسته بندی رنگ و ...)

6-      تکنیک های بازاریابی خلاق متوسط(ترکیبی، تعدیلی تضادی و ....

7-      تکنیک های بازاریابی خلاق پیشرفته(تریز، تصادفی، جزئ متحرک، گوریلی، شبدری و....)

8-      مثلث بازاریابی خلاق

9-      آمیخته بازاریابی خلاق

a.       قیمت گذاری خلاق  و تکنیک های قیمت گذاری خلاق

b.      توزیع خلاق و تکنیک های کانال های توزیع خلاق

c.       ارتباطات خلاق و تکنیک های ایجاد ارتباط خلاق

d.      محصول خلاق و تکنیک های بازاریابی محصول خلاق

10-   انواع بازاریابی خلاق

a.       بازاریابی خلاق درونی

b.      بازاریابی خلاق بیرونی

c.       بازاریابی خلاق سطحی

d.      بازاریابی خلاق شاخه ای

11-   انواع خلاقیت در بازاریابی

a.       خلاقیت تغییری – بازاریابی تغییر

b.      خلاقیت ایجادی یا ساختنی – بازاریابی سازه ای

c.       خلاقیت دگرگونی – بازاریابی دگرگونی

d.      خلاقیت ارتباطی- بازاریابی ارتباطی

e.      خلاقیت جانشینی- بازاریابی جانشینی

f.        خلاقیت جانمایی- بازاریابی جانمایی

g.       خلاقیت ترکیبی – بازاریاب ترکیبی

h.      خلاقیت تنظیمی- بازاریابی تنظیمی

i.         خلاقیت معکوس- بازاریابی معکوس

j.        خلاقیت تراوش- بازاریابی تراوشی

k.       خلاقیت جذب – بازاریابی جذبی

l.         خلاقیت نفوذ – بازاریابی نفوذی

m.    خلاقیت چند بعدی- بازاریابی چند بعدی

12-   تریز و تکنیک های تریز در بازاریابی خلاق – بازاریابی تریزی

جایگزینی، ترکیب، جانشینی، مبالغه، حذف، جانگذاری، جانمایی،تعدیل، ترتیب،استخراج،تجسم، ساده نگاری و....

13-   ارتباطات خلاق در بازاریابی خلاق

14-   تکنیک های ارتباطات بازاریابی خلاق

کارگاه کارگروهی تکنیک های بازاریابی خلاق

 

  


سرفصل های ارایه مطالب تکنیک های بازاریابی خلاق و تبلیغات خلاق

ارایه دهنده : مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

khooyehali@yahoo.com

مولف کتاب تاکتیک ها و تکنیک های بازاریابی  تبلیغات

مولف 5 عنوان کتاب در زمینه بازاریابی، فروش ارتباطات و تبلیغات

مشاور محقق مجری امور تبلیغات و بازاریابی و مدرس دانشگاه

 

 

1-      اهمیت و ضرورت بازاریابی خلاق در جهان امروز

2-      تعریف و مفاهیم بازاریابی خلاق

3-      اصول خلاقیت در بازاریابی

4-      منشور بازاریابی خلاق

5-      تکنیک های بازاریابی خلاق معمولی (اندازه طرح بسته بندی رنگ و ...)

6-      تکنیک های بازاریابی خلاق متوسط(ترکیبی، تعدیلی تضادی و ....

7-      تکنیک های بازاریابی خلاق پیشرفته(تریز، تصادفی، جزئ متحرک، گوریلی، شبدری و....)

8-      مثلث بازاریابی خلاق

9-      آمیخته بازاریابی خلاق

a.       قیمت گذاری خلاق  و تکنیک های قیمت گذاری خلاق

b.      توزیع خلاق و تکنیک های کانال های توزیع خلاق

c.       ارتباطات خلاق و تکنیک های ایجاد ارتباط خلاق

d.      محصول خلاق و تکنیک های بازاریابی محصول خلاق

10-   انواع بازاریابی خلاق

a.       بازاریابی خلاق درونی

b.      بازاریابی خلاق بیرونی

c.       بازاریابی خلاق سطحی

d.      بازاریابی خلاق شاخه ای

11-   انواع خلاقیت در بازاریابی

a.       خلاقیت تغییری – بازاریابی تغییر

b.      خلاقیت ایجادی یا ساختنی – بازاریابی سازه ای

c.       خلاقیت دگرگونی – بازاریابی دگرگونی

d.      خلاقیت ارتباطی- بازاریابی ارتباطی

e.      خلاقیت جانشینی- بازاریابی جانشینی

f.        خلاقیت جانمایی- بازاریابی جانمایی

g.       خلاقیت ترکیبی – بازاریاب ترکیبی

h.      خلاقیت تنظیمی- بازاریابی تنظیمی

i.         خلاقیت معکوس- بازاریابی معکوس

j.        خلاقیت تراوش- بازاریابی تراوشی

k.       خلاقیت جذب – بازاریابی جذبی

l.         خلاقیت نفوذ – بازاریابی نفوذی

m.    خلاقیت چند بعدی- بازاریابی چند بعدی

12-   تریز و تکنیک های تریز در بازاریابی خلاق – بازاریابی تریزی

جایگزینی، ترکیب، جانشینی، مبالغه، حذف، جانگذاری، جانمایی،تعدیل، ترتیب،استخراج،تجسم، ساده نگاری و....

13-   ارتباطات خلاق در بازاریابی خلاق

14-   تکنیک های ارتباطات بازاریابی خلاق

کارگاه کارگروهی تکنیک های بازاریابی خلاق

 


 

سمینار و کارگاه  آموزشی اسپانسرینگ – تکنیک ها و مهارت های اسپانسر گیری

مدیریت بازاریابی  اسپانسرینگ

Sponsorship marketing management

By: Ali Khooyeh

مدرس: مهندس علی خویه

WWW.KHOOYEH.COM

WWW.ALIKHOOYEH.BLOGFA.COM

مدرس دانشگاه

 محقق مشاور و مجری برنامه ها و پروژه های بازاریابی تبلیغات ارتباطات و خلاقیت

مترجم و مولف 6 عنوان کتاب در زمینه بازاریابی فروش ارتباطات تبلیغات و خلاقیت

مهمان و کارشناس برنامه های صدا وسیما

عضو انجمن های ملی و بین المللی بازاریابی و تبلیغات

عضو هیات تحریریه نشریات اقتصادی بازرگانی و بازاریابی

با همکاری روانشناس بالینی، مولف و محقق روانشناسی و برنده چندین جایره ملی خانم فهمیه احمدی

سرفصل های دوره:

Ø     اصول و مفاهیم اسپانسرینگ

Ø     تکنیک ها و تاکتیک های اسپانسرگیری sponsorship techniques

Ø     روشهای اسپانسر گیری method of sponsoring

Ø     مهارت های لازم مدیریت اسپانسر skill of sponsoring

Ø     راهکارها و تکنیکهای مدیریت اسپانسر

Ø     فرایندهای اسپانسرگیریprocess of sponsoring

Ø     جلسات مذاکره اسپانسرینگ negotiation in sponsoring

Ø     فنون مذاکره در اسپانسرینگ

Ø     جلسات ارایه مطالب اسپانسرینگ

Ø     تشکیل تیم های اسپانسرینگ team sponsoring

Ø     مهارت های کار تیم اسپانسرینگ

Ø     تکنیک های نفوذ در بازارهای مشکل

Ø     کنترل و مدیریت طرف های مقابل اسپانسرینگ

Ø     نفوذ به کانالهای بازاریابی در اسپانسرینگ

Ø     بازاریابی رابطه مند در اسپانسرینگ

Ø     بازاریابی ویروسی در اسپانسرینگ virual marketing in sponsoring

Ø     اسپانسرینگ و اسپانسرگیری خلاق در صنایع مختلف

Ø     نمایش فیلم و عکس

Ø     اجرای کارگاه کارگروهی

Ø     آزمون ها و چک لیست های اسپانسرگیری

Ø     زبان بدن و شیوه های گفتار ورفتار ویزیتورها و بازاریاب های اسپانسرگیری

Ø     مدیریت زمان در مدیریت اسپانسرگیری time sponsoring management

Ø     تکنیک های پیگیری و ارزیابی جلسات اسپانسرگیری

 

 

 


سرفصل های ارایه مطالب فروش خلاق و مهندسی فروش توسط مهندس علی خویه در کیش

مهندسي فروش و فروش خلاق

مدرس و ارايه دهنده :مهندس علي خويه

سرفصل هاي دوره:

تعاریف اهمیت و ضرورت مهندسی فروش

شاخص های مهندسی فروش

تکنیک های مهندسی فروش

مهندس فروش و مهندسی بازار

اشتباه ها و خطاهای مهندسی فروش

تکنیک های ضد خطا در فروش

10 نقطه كور فروش

10 اشتباه فروش

مهندسی فروش در چند بازار جهانی

10 تكنيك مهندسي فروش

رفتار خریداران در مهندسی فروش

تکنیک های ارتباطی در فروش مدرن

10 تكنيك فروش خلاق

10 تاكتيك فروش خلاق

10 استرات‍ژي فروش خلاق

10 تكنيك قيمت گذاري خلاق

10 تكنيك خلاق جذب مشتريان

10 تكنيك تبليغات خلاق

سبك هاي فروش

 

 


مدیریت نام و نشان تجاری مهندسی برند و مدیریت برند

brand management

brand engineering

مهندس علی خویه

مولف محقق مشاور و مجری برنامه های ارتباطات بازاریابی تبلیغات خلاقیت فروش و تجارت

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.khooyeh.com

برند چیست و چه کاربردهایی دارد؟

اصول برندسازی

اصول نشان سازی

مدیریت برند

مهندسی برند

مهندسی نشان تجاری

مدیریت مخاطبان برند

برنامه های پیشبرد برند

شخصیت برند

هویت برند

سرقفلی برند

تکنیک های برندسازی

تکنیک های برند داری

موانع نفوذ برند در دل مخاطبان

اصل و ریشه برند

مدیریت استراتژیک برند

سلامت برند

نگهداری برند

اصول نگهداری و مراقبت از برند

استاندارد های برند

سبک های برند و سبک ها نام و نشان تجاری

برند و رفتار مصرف کنندگان

کنترل رفتار برند

تحقیقات برند

تجزیه وتحلیل ساختار برند

چک لیست کنترل و تعمیر برند


برچسب‌ها: تحقیقات بازاریابی, دپارتمان تحقیقات بازاریابی, مشاوره تحقیقات بازاریابی, کلینیک تحقیقات بازاریابی, آکادمی تحقیقات بازاریابی

نوشته شده در سه شنبه هفتم خرداد ۱۳۹۲ساعت 0:25 توسط www.khooyeh.com   |  
درباره کلینیک بازاریابی

گروهی از اساتید دانشگاه، دانشجویان، متخصصان، مشاوران، کارشناسان، مدیران حرفه ای، مجریان باسابقه، علاقمندان... www.khooyeh.com www.alikhooyeh.blogfa.com گروه متخصصان مشاوره تحقیق آموزش و اجرای gmas. مدرس دانشگاه سخنران مشاور محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش - بیش از 10 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 10 کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از 350000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و ....... marketingmanagement.mihan blog.com marketingmanagement.persian blog.ir فهیمه احمدی o کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، نویسنده، مترجم، مشاور و مدرس ، دارای 5 کتاب چاپ شده در حوزه ادبیات، بازاریابی، تبلیغات، فروش و برند، مدیر عامل گروه GMAS، مدرسه بازاریابی، فروش وتبلیغات ایران، منشور مدیریت ایران و منشور بازاریابی ایران آکادمی بازاریابی، کلینیک بازاریابی، کلینیک برند و ... ،دارای مدارک معتبر TTC, FCE،تدریس و ارایه سمینار با همکاری آقای خویه در زمینه های روانشناسی فروش، بازاریابی، ارتباطات و تبلیغات،دارای ده ها اثر چاپ شده در نشریات مختلف، مهمان وکارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما ،تهیه کننده ومجری بسته های آموزشی بازاریابی، فروش، تبلیغات، برند و خلاقیت تماس با ما: khoooyehali@gmail.com khooyehali@yahoo.com khooyeh@gmail.com 09372991608 fahimeh.ahmady@yahoo.com 09122991608 ارایه بیش از 5000 ساعت مشاوره تخصصی به سازمان ها و برندهای معتبر، اجرای بیش از صدها پروژه تحقیقات بازار، برندسازی، رفتار مصرف کننده، کلوپ مشتریان، CRM، مهندسی فروش و بازاریابی، کمپین تبلیغات، برنامه های ارتباطات بازاریابی IMCو روابط عمومی، دپارتمان بازاریابی و فروش، فروشگاه، مدیریت پخش و توزیع، فروش مویرگی، هدفگذاری، تقسیم بازار، راه اندازی دپارتمان فروش وبازاریابی، کلینیک بازاریابی، برنامه بازاریابی و ....
لينك دوستان
منشور مدیریت ایران مدرسه برند ایران کلینیک بازاریابی مدیریت زنجیره تامین آکادمی بازاریابی

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

Powered by WebGozar

code -->